توضیحات تکمیلی:


پر کردن تمام فیلدها به جز توضیحات اجباری است.

علاوه پر کردن فیدهای اجباری ، تصویر درخواست باید به صورت کتبی و با امضای شخص صاحب حساب در محل مربوط الحاق شود.

پس ارسال درخواست با شماره 05157727790 تماس بگیرد.

این سرویس تنها برای کسانی توانایی دسترسی حضوری به صندوق را ندارند (ساکن در شهرستان های دور از کاشمر) قابل استفاده است.

فایل تنها به فورمت های jpg,png قابل ارسال است.

حداکثر حجم فایل ارسال برابر با 4 مگابایت است.
نمونه فرم تقاضای برداشت از حساب


صندوق قرض الحسنه بهشتی

احتراما اینجانب ........... دارای شماره حساب ....... نزد صندوق و شماره ملی ......... تقاضای برداشت مبلغ ........... از حساب فوق الذکر و واریز به بانک ........... به شماره حساب ....... یا شماره کارت ................ خودم را دارم.

با تشکر امضا صاحب حساب

ثبت درخواست :