راهنمای واریز


مشتریان عزیز برای دریافت شناسه واریز ابتدا کد ملی و شماره تلفن خود را وارد کرده پس از انتقال به صفحه بعدی شماره حساب یا شماره وام خود را وارد کرده و شناسه پرداخت را دریافت کنید.
سپس با مراجعه به خودپرداز های یکی از بانکهای یاد شده ، از منو واریز ، واریز با شناسه واریز را انتخاب کنید و شناسه دریافتی را در محل مربوطه وارد کنید.

با تشکر از حسن انتخاب شما