مشتریان گرامی


جهت دریافت نوبت به صورت اینترنتی ابتدا کد ملی و شماره حساب مربوطه را در قسمت لازمه وارد کنید. توجه داشته باشید که برای دریافت نوبت وام تنها می توانید برای روز بعد نوبت گیری کنید. کد ملی وارد شده باید با کد ملی صاحب حساب و شماره حساب وارد شده مطابقت داشته باشد در غیر این صورت نوبت گرفته شده ارزشی نخواهد داشت.

لطفا از اعداد انگلیسی استفاده کنید.